Kalla nätter/Vinternatt

Stockholm må vara vackert på vintern men när kylan kommer vill ingen vara hemlös.

Midvinternattens köld är hård. Att vara hemlös och utsatt när kölden slår klorna i dig är fruktansvärt. Ändå är det många som inte har något alternativ. Ny Gemenskap har i många år erbjudit olika former av boende under vinterns kalla nätter. I år är vi en del av det som kallas Vinternatt 2.

Ny Gemenskap brukar kalla vinterboendeprojekt för ”Kalla Nätter” när vi står som huvudarrangörer. Vinternatt 2 är en utveckling av det ursprungliga projektet Vinternatt, som erbjuder nattligt boende för en bredare grupp hemlösa som normalt inte har rätt att sova på stadens ordinarie härbärgen.

Unikt samarbete

Målet är att genom tillfälliga övernattningar lindra nöd bland fattiga EU-medborgare som vistas i gatumiljö och sover utomhus. Projektet är ett unikt samarbete mellan Stockholms stad, Röda Korset, Ny Gemenskap och från Svenska kyrkan är följande församlingar involverade i olika Vinternatt 2-samarbeten: Botkyrka, Engelbrekt, Hedvig Eleonora, Högalid, Maria Magdalena, S:t Johannes, Sollentuna, Västerledskyrkan och Västermalm under vintern 2020-2021.

Modellen är enkel. Församlingen erbjuder övernattning 1-3 nätter per vecka för 50-70 personer. 3-5 volontärer eller medarbetare från församlingen är på plats och de övernattande gästerna erbjuds en sovplats, en varm dusch, samt kvällsmat och frukost.

Från Svenska kyrkan är följande församlingar involverade i olika Vinternatt 2-samarbeten: Botkyrka, Engelbrekt, Hedvig Eleonora, Högalid, Maria Magdalena, S:t Johannes, Sollentuna, Västerledskyrkan och Västermalm under vintern 2015-2016.

Ansvarig projektledare hos Ny Gemenskap är Isa Anton, isa.anton@nygemenskap.org, mobil 072–284 12 41

Du kan läsa mer om projektet här.

Vill du bidra till att medmänniskor kan skydd mot vinterkylan? Ditt bidrag gör skillnad: